डाक्टर र नर्सहरुले मा’स्क उतारेपछिको अनुहार भा’इरल भएसगै एक डाक्टरको हात देखेर भा’वुक बने मानिसहरु

0
99

काठमाडौँ, को’रोना म’हामारीले आ’क्रान्त बनेको बि’श्वलाई स’म्हाल्न डा’क्टरले अ’ग्रपंत्तिमा रहेर काम गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा डाक्टर नर्स लगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रमा आ’बद्ध व्यक्त्तिहरुले आफ्नो योग्दान दिइरहेको छन् । केहि समयअघि चिनका डाक्टर र न’र्सहरुले मास्क उतारेपछिको अनुहार भा’इरल भएको थियो । धेरैले उनहरुप्रति स’हानुभूति प्र’कट गरेका थिए ।

सा’र्वजनिक भएका त’स्विरमा उनीहरुको अ’नुहारभरी मा’स्कको नि’लडाम दे’खिन्थ्यो । इ’टालीमा मात्रै धेरै डाक्टरले बिरामीको स्या’हार गर्दा गर्दै को’रोना सं’क्रमणको शि’कार भएर ज्या’न गु’माए । लामो समयसम्म पीपीई लगाएर काम गर्दा उनीहरुको अवस्था कस्तो हुन्छ ?

के तपाईले कल्पना गर्नुभएको छ ?

पिपिईले कोरोनाको संक्रमणबाट त बचाउँला तर त्यसको हानी पनि कम छैन ।

सोमबार ट्वीटरमा अवनिष कुमारले एउटा फोटो शेयर गरेका छन् ।

उक्त्त फोटोमा देखिएको हात भारतको डाक्टरको हो ।

उनको हातलाई देखाउँदै अवनिषले लेखेका छन् । “यो हात कोरोनाको उपचारमा सं’लग्न भएको डाक्टरको हो ।

जस्ले १० घण्टाको ड्यु’टी सकेर पन्जा फुकाल्दाको हो । उनीहरु नै रियल हिरो हुन् र हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।” उनको यो पोष्ट अहिले भाइरल भइरहेको छ । धेरैले डाक्टरलाई भगवान मानेर पुजा गर्ने बताइरहेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस:
नेपालको रा’जनीतिमा हिं’सा आवश्यक छ भन्दै कु’तर्क ग’रिरहेका थिए । हामीलाई था’हा थियो आजको युगमा हिं’साबाट को’हि कसैको भ’लो भ’इरहेको छैन र हुँदैन ।क’म्युनिष्ट नेता र स्व’नामधन्य ना’गरिक समाज र बौ’द्धिक ने’ताहरु हिं’सालाई जा’यज र उ’चित ठ’हराईरहेका थिए ।

तिनिहरुले ज’बर्जस्ती हिं’साको ब’लमा रा’जनितिक प’रिवर्तन ग’राए र अ’ग्रगमनको नाममा हा’म्रो मु’ल्यमान्यता, सं’स्कृति, ध’र्म र क’यौ बर्ष देखि पु’र्खाले ब’नाएका सं’रचना, री’तिथिति र प’रम्परा भ’त्काउने काम गरे र ग’र्दैछन। आज दुई द’शक पछि हिं’साकाल र त्यसको उ’त्पादित रा’ज्यप्रणाली र शा’सनको सिं’हावलोकन गर्दै मु’लुकको प’रस्थिति बारे छोटो प’रिदृश्य यहाँ प्र’स्तुत ग’र्दै छु।

कुनैपनि शा’सनको प्र’मुख दा’यित्व आफ्नो ना’गरिकको जी’वन र’क्षा ग’र्दै, मुलुकको स्वा’धिनता,स्व’तन्त्रता र सं’म्प्रभुको र’क्षा गर्नु हो अ’र्थात नागरिक हि’त र रा’ष्ट्रको स्वा’र्थ पहिलो क’र्तव्य र जि’म्मेवारी हो। तर यतिबेला इ’तिहासमै नेपालीहरु क’ष्टकर जि’वन ब्य’तित ग’र्दैछन् र मुलुक स’र्वाधिक सं’कटमा फ’सेको छ।

आ’मनागरिकको ज’नजिविका,स्वास्थ्य, शि’क्षा र रोजगारी, उ’धम मात्र हो’इन, स्व’तन्त्रता, स्वा’धिनता र सं’म्प्रभुतामा आँ’च आइरहेको छ। बर्तमान यो ग’णतान्त्रिक शा’सनका’लमा देशभित्रको आ’न्तरिक प’रिस्थिति ज्या’दै ल’थालिङ्ग, बे’थिति, बि’कृति र बि’संगतिपुर्ण दे’खिएको छ भने बा’ह्य प’रिस्थिति अ’सन्तुलित र न’कारात्मक छ,मुलुकको स्वा’भिमान र गौ’रवमा चो’ट पु’गेको छ।

देशका स’त्ताधारीहरु नि’जि स्वा’र्थमा र’माइरहेका छन। भ्र’ष्टाचार,अ’नियमितता र कु’शासन रा’ष्ट्रको सं’स्कृति ब’नाइएको छ ,फ’लस्वरुप अ’निश्चितता र अ’स्थिरता ब’ढेको छ,जन’ता दु’खि, अ’सहाय, र अ’सन्तुष्ट बनेका छन र स’डकमा ज’ताततै आ’क्रोस पो’खिएको छ ,अनि बि’द्रोह स’न्निकट दे’खिएको छ।

मुलुकको यो बिषम प’रिवेशबाट उ’न्मुक्ति र आ’गामी सु’खद भ’बिस्यको लागि अ’ब सबै नेपाली ए’कजु’ट हुन अ’परिहार्य भएको छ। दे’शभक्त रा’ष्ट्रवादी र स’दाचारी श’क्तिको ने’तृत्व आजको आ’वश्यकता हो ।य’स्कोलागि स’बैखाले नि’षेध र वि’भेदको अ’न्त्यको प्र’ण गर्दै, आफ्नो सं’स्कृति स’म्पदा स’भ्यताको ज’गेर्ना गर्न, भ्र’ष्टाचारी, अ’नैतिक, अ’योग्य र अ’दक्ष बा’ह्यशक्तिबाट प’रिचालित प’रनिर्भरमुखी आ’सुरी प्र’बृतिको ग’णतान्त्रिक शा’सनको स’माप्ती र नेपाली ज’नताको चा’हना र भावना अ’नुरुपको ने’पालवा’दलाई अ’ङ्गिकार गर्ने ,नेपाली रा’ष्ट्रिय ए’कताका ध’रोहर,रा’ष्ट्रनिर्माता, रा’ष्ट्रिय अ’भिभावक रा’जा र पु’र्ण ना’गरिक अ’धिकार स’हितको आ’त्मनिर्भरमुखि शा’सनको प’क्षमा रा’ष्ट्रिय झ’ण्डामा गो’ल’ब’द्ध भइ ऐ’क्यब’द्धता ज’नाउन ‘स’म्पुर्ण दे’शप्रेमी ज’नसमुदायमा अ’पिल ग’र्दछु ।
शेखर जङ्ग रायामाझी
प्रमुख नेता
पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपाल

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here